Какво е гастроскопия, кога е нужно да се прави?

Тази медицинска процедура е основен диагностичен метод за директно изследване на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника.

Нарича се още и горна ендоскопия, защото се оглежда горната част на храносмилателната система. 

Гастроскопията позволява директно наблюдение на вътрешната част на изследваните органи.
Така се откриват различни болести или се отхвърля тяхното наличие.

Използваният апарат се нарича гастроскоп или по-общо ендоскоп. Той има няколко съставни части:

 • Работна част – приличаща на маркуч, която се въвежда през устата на пациента. Дължината е около 1 метър, а диаметъра – под 1см (по-тънък от човешки пръст). Вътрешността на тази част съдържа различни канали за подаване на светлина и въздух, за аспирация, за въвеждане на инструменти. Чрез въвеждане на различни инструменти се извършват множество процедури – вземане на тъкан за микроскопско изследване (биопсия), спиране на кървене, изрязване на полипи и др.
 • Ръкохватка с винтове и бутони – чрез която лекарят управлява движението на апарата и извършва нужните манипулации.
 • Кабел за свързване към видео екран

Гастроскопът е изключително гъвкав и може да се насочва във всички посоки. Това дава възможност за пълен оглед на органите като в същото време осигурява комфорт на пациента.

гастроскоп

Кога се провежда гастроскопия ?

 1. ДИАГНОСТИЧНА ГАСТРОСКОПИЯ
 • Откриване на причината за наличните оплаквания – остра и хронична коремна болка, горна диспепсия, основна и първа процедура при уточняване на анемичен синдром с неясна етиология, вземане на материал от лигавицата на огледаните органи /биопсия/ за патоанатомичен анализ за наличие или отсъствие на Хеликобактер пилори, атрофия и метаплазия на лигавицата, за установяване дали са доброкачествени или злокачествени установените полипоидни надигания на мукозата и туморни формации, установяване на кървене от горен гастроинтестинален тракт, за проследяване на състоянието при вече известно заболяване и др. 
 1. ТЕРАПЕВТИЧНА ГАСТРОСКОПИЯ
 • Провеждане на ендоскопско отстраняване /полипектомия / на полипи, ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода, аргон-плазмена деструкция на апластични зони от лигавицата, поставяне на хранопроводни и билиарни протези , провеждане на ендоскопска хемостаза /спиране на кървене/, провеждане на ендоскопска ехография /ехо-ендо/ и вземане на биопсия от черен дроб и панкреас ,  трудни за перкутанен достъп и др.

Кога не трябва да се извършва гастроскопия?

 Гастроскопия не трябва да се извършва, ако пациентът не е запознат с ползите и рисковете от изследването и ако не е подписал документ, наречен „Информирано съгласие“.

„Информирано съгласие“ е документ, който подробно описва как рутинно протича процедурата, какви са рисковете и усложненията свързани с нея и какво се очаква от пациента преди, по време и след изследването.

Гастроскопията е рутинно и сравнително безопасно изследване, протичащо почти без усложнения при спазване на индикациите и контраиндикациите за неговото провеждане.

Гастроскопия не е уместно да се провежда при анамнеза за прием на антикоагуланти или антиагреганти /лекарства разреждащи кръвта/  от пациента до 3 дни след спиране на употребата им, бронхиална астма в момент на пристъп, не контролирана медикаментозно епилепсия, остри възпалителни заболявания на белите дробове- хроничен обострен бронхит, бронхопневмония, остър миокарден инфаркт, мозъчен инсулт и др.

Гастроскопията се провежда на гладно.

Пациентът не трябва да е приемал:

 • храна – поне 8 часа преди процедурата.
 • вода или течности поне 2 часа преди провеждане на изследването.

При провеждане на изследването в сутрешен час, то не приемайте никаква храна след 20ч. предходната вечер.

При провеждане на изследването в следобеден час,  попитайте лекаря за подробни инструкции относно приема на храна и вода.

Наличието на остатъци от храна в стомаха по време на изследването е рисков фактор за аспирация към дихателните пътища и невъзможност за оглед и интерпретация на изследваните органи.

Какви са възможностите за упойка?

Диагностичното ендоскопско изследване на горен гастроинтестинален тракт не е болезнена процедура! Провеждането на гастроскопия без упойка е възможно при всеки пациент с изключение на деца до 18 г.

През последните години се наложиха тенденции за провеждането и с анестезия поради следните предимства:

 • осигуряване на комфорт на пациента -липса на неприятен спомен от процедурата, страх по време на провеждането и .
 • комфорт на екипа провеждащ изследването- липса на неволните движения на пациента, затрудняващи изследването, липса на вегетативните реакции на вътрешните органи по време на провеждането, осигуряване на по-добра среда за щателен оглед и интерпретация на образите .

При провеждане на терапевтични процедури общата анестезия е задължителна !