Колоноскопия

Какво е колоноскопия?

Колоноскопията е медицинско изследване, което позволява оглед  на вътрешността на дебелото черво /колон/ и крайните части на тънкото черво /терминален илеум/ на дисплей /екран/.
По време на изследването се оглеждат внимателно всички части на дебелото черво.
Използваният ендоскопски апарат се нарича колоноскоп.

Процедурата се нарича долна ендоскопия, защото това е метод за оценка на долната част на храносмилателната система. 

Какво представлява апаратът колоноскоп?

Най-важната част на апарата е лесно огъваща се тръба /маркуч/,  която се въвежда през ануса на пациента. Върхът на тръбата може да се движи във всички посоки и има отвори за светлина, камера и различни инструменти.

В другия край на апарата подобно на гастраскопа се намира контролна глава, чрез която лекарят управлява всички движения.

Колоноскопът е по-дълъг и по-дебел от гастроскопа . Дължината на колоноскопа е около 2 метра, а дебелината му е като на човешки пръст.

Апаратът осигурява образ на дисплея с висока резолюция, което позволява щателно и детайлно обследване  лигавицата на дебелото черво и крайната част на тънкото черво. Чрез колоноскопия може да се извършват и терапевтични процедури като мукозна резекция и субмукозна дисекция на дебелочревни аденоми/доброкачествени новообразувания-полипи, спиране на кървене от ангиодиспластични участъци или дивертикули.

Кои са частите на дебелото черво? Дебелото черво има няколко части.

При започване на колоноскопия пациентът лежи на лявата си страна върху операционна маса, а лекарят въвежда върха на тръбата през ануса. В тази област има 2 кръгли мускула /сфинктери/ – външен и вътрешен. Следващата част е право черво /ректум/ преминаващо в ободно черво /колон/, което има следните отдели: сигмоидно черво /сигма/, низходящо черво /колон десценденс/, лява извивка /флексура лиеналис/, напречно черво /колон трансверзум/, дясна извивка /флексура хепатика/ и възходящо черв /колон асценденс/. Последната част, която се достига при колоноскопия е сляпото черво /цекум/. Тук се намира клапа, наречена Баухиниева, свързваща дебелото с тънкото черво, както и отворът на апендикса. Мускулният слой на дебелото черво има характерни особености, които са причина за формиране на структури наречени тении и разширения /хаустри/

Най-честите причини за провеждане на колоноскопия са:

  • Откриване на причината за оплакванея от коремна болка, подуване и дискомфорт 
  • Откриване на причината за диария с по-голяма давност /хронична/
  • Откриване на причината за наличната кръв в изпражненията
  • Откриване на източник на кървене при данни за анемия с неуточнена причина
  • Контролно изследване след вече отстранени полипи или тумори

Във всички развити страни колоноскопията се използва като метод за скрининг. Това е профилактично провеждане на ендоскопското изследване на определени възрастови групи от населението без те да имат субективни оплаквания. Целта на скрининговите ендоскопски изследвания е ранно откриване на предикторите на злокачествени заболявания- дебелочревни аденоми /полипи/, които прогресират в карциноми с времето.

Какво трябва да знаем преди провеждане на колоноскопия :

Колоноскопията в повечето случаи се провежда в болнични условия, извършва се с пълна анестезия /упойка/ на пациента.

Преди изследването пациентът трябва да е прочел и да е подписал специален документ, наречен „Информирано съгласие“. В него са описани всички ползи и рискове, свързани с колоноскопията.

Документът „Информирано съгласие“ е стандартен и се дава на всички пациенти, желаещи да се изследват.

В денят преди провеждането на колоноскопията се извършва подготовка- почистване на дебелото черво от хранителните остатъци чрез прием на специални очистителни вещества. Най-използваните към момента са Ендофалк и Фортранс. Това са прахообразни агенти , които се разтварят в 3 или 4 литра вода , изпиват се бавно и равномерно от пациента в продължение на 4 часа. Обикновено подготовката /пиенето на очистителният разтвор/ започва от 13 часа на обяд и продължава до 17 часа следобед в денят преди колоноскопията. Ефекта от приема на очистителното е поява на обилна водниста диария, осигуряваща добро почистване на дебелото черво. Процедурата по почистването на дебелото черво се понася добре от пациентите, няма странични ефекти дори и при пациенти със сърдечни заболявания и артериална хипертония, защото подготвеният разтвор на очистителното не се резорбира от организма, а действа само на ниво чревна лигавица.

В денят на подготовката не се приема храна от сутринта през целият ден , позволява се само прием на вода !

При недобра подготовка по почистването- неизпиване на цялото количество очистителен разтвор, прием на храна или течности различни от вода в денят преди колоноскопията- силно се затруднява провеждането на изследването поради нарушена визуализация и технически проблеми по въвеждането на ендоскопа от налични хранителни остатъци, смивни води в лумена на дебелото черво. Ето защо е въпрос на лична отговорност на пациента стриктното провеждане на процедурата по почистването, за да бъде информативно изследването- качествен оглед и поставяне на точна диагноза !

В денят на колоноскопията не се приема и вода преди провеждане на изследването!