За мен

Специалист по гастроентерология с над 25 години лекарски опит. С професионални интереси в диагностичната и терапевтична ендоскопия на доброкачествени и злокачествени новообразувания на хранопровод, стомах, дуоденум, дебело черво, възпалителни чревни заболявания /IBD/ – Болест на Крон и улцерозен колит, контрастно-усилена ехография /CEUS/, биопсия под ехографски контрол на черен дроб и панкреас, ендоскопска ехография на бенигнени и малигнени заболявания на хранопровод, медиастинум, стомах, черен дроб, панкреас.

Обучение и професионален път

Допълнителни курсове и квалификации:

Професионални членства

Ежегодни посещения на конгреси на дружествата по гастроентерология